ช่องทางชำระเงิน

การจองตั๋วรถทัวร์มีช่องทางในการจ่ายเงินค่าตั๋วได้ 2 ช่อทาง คือ จ่ายผ่านเซเว่น หรือ บัตรเครดิต